Hanzestad Hasselt

Terug in de tijd

Hasselt was in het prille begin niet meer dan een zandophoging aan de rivier. De open verbinding met zee maakte de plek aantrekkelijk als vestigingsplaats. Hasselt dankt haar naam naar alle waarschijnlijkheid aan de vele hazelaars die er groeiden. Rond 1252 ontving het stadsrechten en trad zij toe tot de kring van Hanzesteden.

Als bescherming tegen het wassende water werd de enige gemetselde zeewering in Nederland aangelegd, de Stenendijk, met een lengte van 1000 meter.

Cultuur en historie

Het aangezicht van Hasselt wordt bepaald door de toren van de Grote of Stephanuskerk De toren van de Stephanuskerk dateert uit 1497. De kerk is beroemd om zijn prachtige akoestiek en het historische Knolorgel.

Hasselt heeft zijn historische binnenstad als beschermd stadsgezicht kunnen bewaren. Het vijftiende-eeuwse stadhuis is één van de 70 monumenten die het stadje rijk is. Het stadhuis bevat onder meer een fraaie collectie historische wapens.

Hasselt kende vroeger een schelpkalkindustrie, waarvan de gerestaureerde kalkovens nu nog getuigen.

Bedrijfsklimaat

Hasselt heeft een goed bedrijfsklimaat en mede daardoor een laag werkloosheidspercentage. Het stadje ligt gunstig aan diep vaarwater, waar schepen tot 2000 ton kunnen afmeren. Veel bedrijven hebben inmiddels de weg naar het industrieterrein aan het Zwartewater gevonden, met name bedrijven die de benodigde grondstoffen over het water krijgen aangevoerd.

Bedrijventerrein

Op het goed geoutilleerde bedrijfsterrein hebben zich naast kleine, meer plaatselijk en regionaal gerichte bedrijven, ook bedrijven gevestigd die nationaal en op Europees niveau opereren. Een greep uit de diverse sectoren: scheepsbouw, wegenbouw, tapijtfabricage, huizenbouw, metaal- en transportbedrijven.